De bandera - La Fonda Gràfica

Etiquetes vives

En aquest blog sovint parlem de com la part de producció pot afavorir la potència del concepte que volem comunicar, ja sigui mitjançant un encuny (troquel), l’elecció del…