la màcula

Producció gràfica / Producción gráfica / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Tornar a imprimir en tipus mòbils, o no deixar de fer-ho / Volver a imprimir en tipos móviles, o no dejar de hacerlo

[CAT]
Fa temps que vull escriure un post sobre la impressió en tipus mòbils, però vaig acumulant referències i no hi ha manera de fer-ho. Així que he decidit escriure’l en diferents entregues. Aquí va la primera.

Família Plomez
Ahir vaig veure la notícia que Família Plómez, un grup de dissenyadors i tipògrafs, ha recuperat quilos i quilos de tipus mòbils, que anaven directe a la deixalleria, per tal d’ampliar el taller d’impressió tipogràfica que tenen a Madrid. Han aprofitat, però, un mitjà online per a poder fer realitat el seu somni analògic. Han aconseguit finançar aquesta compra a través de la plataforma Verkami. Mitjans tradicionals i actuals s’uneixen per fer el món tipogràfic una mica més feliç.
Bloc Família Plómez

En fi, que aprofito aquesta notícia per citar alguns tallers que encara imprimeixen en tipografia, o que l’han recuperada per a donar-l’hi un nou ús.

Impremta tipogràfica Anglada
En un carrer estret de Vic encara s’hi pot trobar la Impremta Tipogràfica Anglada, una joia de les arts gràfiques.
La Impremta és de l’any 1828 i es manté exactament igual que quan estava en funcionament. Va ser possible fer la visita gràcies al sr. Llucià Anglada, propietari de la impremta. Un cop per setmana prepara totes les màquines perquè funcionin correctament, incluida la Linotype, que necessita que, unes hores abans, s’engegui la caldera, així evita que cap engrenatge quedi encallat. És sorprenent aquesta cura per tenir les màquines preparades, tenint en compte que ell només les fa servir per imprimir algunes targetes de petit comerç del poble, o invitacions a casament per a amics i familiars. Mai més tornaran a tenir un funcionament industrial.

?El Calotipo
El Calotipo és un taller amb tipus mòbils, serigrafia i processos d’enquadernació manual situat a Saragossa. Combina processos antics amb noves tecnologies i materials per tal d’aconseguir resultats innovadors.
Bloc El Calotipo

Bruta bruta
Bruta bruta és un petit taller d’impressió argentí on “investigamos, inventamos, probamos y aprendemos acerca de este mundo de la impresión tipográfica, desde cómo fundir un tipo móvil hasta cómo soldar una prensa”.

BunkerType
Bunkertype és una idea del català Jesús Morentin, dissenyador gràfic de família d’impressors, que combina l’experimentació tipogràfica amb el sistema tradicional, l’autoaprenentatge, i la divulgació de la tècnica.

Oficio

Oficio
, taller de Lola Espinosa, a Burjasot, Valencia, és un projecte de recuperació dels tipus mòbils per imprimir petits objectes de papereria, prenent com a font d’inspiració la tradició tipogràfica de la primera meitat del segle XX.

EM Letterpress
EM Letterpress és un taller d’impressió, situat a New Bedford, EEUU, que posa la tipografia a disposició de dissenyadors, papereries i editors, com una opció viable per als seus impresos.

Hamilton Wood Type és un museu dedicat a la preservació, estudi, producció i impressió de tipus de fusta. És una de les principals col·leccions de tipus de fusta al món. La pel·lícula-documental The Type Face em va fer descobrir aquest fantàstic museu-taller situat “allà on Jesucrist va perdre l’espardenya”, que diu mon pare, o amb més precisió, a Wisconsin, EEUU.

El què trobo més interessant de tots aquests tallers no és pas que recuperin un sistema d’impressió ja obsolet en la producció gràfica industrial, sinó com en fan un ús actualitzat i, en algun dels casos, no només es tracta d’una moda vintage o un sentiment d’enyorança a l’olor de tinta, sinó que s’aprofiten les propietats dels resultats que aporten els tipus mòbils com a canal de comunicació.

Us recomano que visiteu els webs i blocs enllaçats, i xafardegeu el què es produeix dins aquests tallers plens de tinta, paper i tipus mòbils.

*Copyright de les imatges, els seus autors (fonts relacionades)
**A part de portar la tinta a la sang, em va iniciar a la investigació l’article que vam escriure amb el Xavier Alamany publicat a la revista Grrr. Número especial Festa del Grafisme, el 2008. ISSN: 1696-4233.

[CAST]

Hacía tiempo que quería escribir un post sobre la impresión en tipos móviles, pero voy acumulando referencias y no hay manera de hacerlo. Así que he decidido escribirlo en diferentes entregas. Allá va la primera.

Ayer vi la noticia de que Familia Plómez, un grupo de diseñadores y tipógrafos, ha recuperado kilos y kilos de tipos móviles, que iban directos al vertedero, para ampliar el taller de impresión tipográfica que tienen en Madrid. Han aprovechado, sin embargo, un medio online para poder hacer realidad su sueño analógico. Han conseguido financiar esta compra a través de la plataforma Verkami . Medios tradicionales y actuales se unen para hacer el mundo tipográfico un poco más feliz.
Blog Familia Plómez

En fin, que aprovecho esta noticia para citar algunos talleres que aún imprimen en tipografía, o que la han recuperado para darle un nuevo uso.

En una calle estrecha de Vic aún se puede encontrar la Imprenta Tipográfica Anglada, una joya de las artes gráficas.
La Imprenta es del año 1828 y se mantiene exactamente igual que cuando estaba en funcionamiento. Fue posible realizar la visita gracias al sr. Llucià Anglada, propietario de la imprenta. Una vez por semana prepara todas las máquinas para que funcionen correctamente, incluida la Linotype, que necesita que, unas horas antes, se ponga en marcha la caldera, así evita que ningún engranaje quede atascado. Es sorprendente este cuidado por tener las máquinas preparadas, teniendo en cuenta que él sólo las usa para imprimir algunas tarjetas de pequeño comercio del pueblo, o invitaciones a boda para amigos y familiares. Nunca más volverán a tener un funcionamiento industrial.

El Calotipo es un taller con tipos móviles, serigrafía y procesos de encuadernación manual situado en Zaragoza. Combina procesos antiguos con nuevas tecnologías y materiales para conseguir resultados innovadores.
Blog El Calotipo

Bruta bruta es un pequeño taller de impresión argentino donde “investigamos, inventamos, probamos y aprendemos acerca de este mundo de la impresión tipográfica, desde cómo profundizar un tipo móvil hasta cómo soldar una prensa “.

Bunkertype es una idea del catalán Jesús Morentin, diseñador gráfico de familia de impresores, que combina la experimentación tipográfica con el sistema tradicional, el autoaprendizaje, y la divulgación de la técnica.


Oficio
, taller de Lola Espinosa, en Burjasot, Valencia, es un proyecto de recuperación de los tipos móviles para imprimir pequeños objetos de papelería, tomando como fuente de inspiración la tradición tipográfica de la primera mitad del siglo XX.

EM Letterpress es un taller de impresión, situado en New Bedford, EEUU, que pone la tipografía a disposición de diseñadores, papelerías y editores, como una opción viable para sus impresos.

Hamilton Wood Type es un museo dedicado a la preservación, estudio, producción e impresión de tipos de madera. Es una de las principales colecciones de tipos de madera en el mundo. La película-documental The Type Face me hizo descubrir este fantástico museo-taller situado “allí donde Jesucristo perdió la alpargata”, que dice mi padre, o con más precisión, en Wisconsin, EEUU.

Lo que encuentro más interesante de todos estos talleres no es que recuperen un sistema de impresión ya obsoleto en la producción gráfica industrial, sino cómo hacen un uso actualizado y, en alguno de los casos, no sólo se trata de una moda vintage o un sentimiento de añoranza al olor de tinta, sino que se aprovechan las propiedades de los resultados que aportan los tipos móviles como canal de comunicación.

Os recomiendo que visitéis las webs y blogs enlazados, y cotilleeis lo que se produce dentro de estos talleres llenos de tinta, papel y tipos móviles.* Copyright de las imágenes, sus autores (fuentes relacionadas)
** A parte de llevar la tinta en la sangre, me inició en la investigación el artículo que escribimos con Xavier Alamany publicado en la revista Grrr. Número especial Fiesta del Grafismo, en 2008. ISSN: 1696-4.233.

Posted under: Impressió

5 comments

Respon a El Calotipo Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>