la màcula

Producció gràfica / Producción gráfica / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2+2=3

Com solucionar la manca d’un 3 en un rètol? “Doncs, com que de 2 ens en sobren… els tallem, els enganxem amb cura i fem un tres…” Això són recursos i la resta són tonteries! Bricolatge amb totes les de

Continue reading