la màcula

Producció gràfica / Producción gráfica / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Home » Archive by category "Visions"

Oxford University Press and the Making of a Book – 1925

oxford_1925_01


oxford_1925_01

[CAT]
La Universitat d’Oxford ha fet visible una pel·lícula muda de 1925 filmada per la Federació de la Indústria Britànica. forma part d’una sèrie que il·lustra la vida industrial de principis de segle XX.

No us perdeu la infografia animada que explica com es fonen els tipus mòbils, les imatges que il·lustren la mecanització de tot el procés, l’absència de normatives de seguretat al treball i com dones i homes estaven separats segons el tipus de feina a realitzar, així com la utilització de la fricció amb els cabells per a generar electricitat estàtica (o aquesta crec que es la raó del per què un operari fa aquest gest) i daurar correctament els talls del llibre, o la delicadesa en què una noia col·loca la pel·lícula per a estampar el llom del llibre.

Una gran peça per a entendre com s’imprimia a la ciutat universitària anglesa de 1925.

Vist a Tripprintpress

[CAST]

La Universidad de Oxford ha hecho visible una película muda de 1925 filmada por la Federación de la Industria Británica. forma parte de una serie que ilustra la vida industrial de principios de siglo XX.

oxford_1925_02

No os perdais la infografía animada que explica cómo se funden los tipos móviles, las imágenes que ilustran la mecanización de todo el proceso, la ausencia de normativas de seguridad en el trabajo y como mujeres y hombres estaban separados según el tipo de trabajo a realizar, así como la utilización de la fricción con el pelo para generar electricidad estática (o esta creo que es la razón del por qué un operario hace este gesto) y dorar correctamente los cortes del libro, o la delicadeza en la que una chica coloca la película para estampar el lomo del libro.

Una gran pieza para entender cómo se imprimía en la antigua ciudad universitaria inglesa de 1925.

Visto en Tripprintpress

Quan els sentits treballen per separat / Cuando los sentidos trabajan por separado

fruita_color

fruita_color

[CAT]

No us ha passat mai que aneu a beure un líquid que creieu que és una cosa i quan ho teniu a la boca us adoneu que n’és una altra? La sorpresa és important.

Amb aquest joc entre l’aspecte de la fruita i el seu gust han basat la seva promoció els creatius de Philips.

Ens podem fiar al 100% dels nostres sentits?

Vist a BlogVecindad

[CAST]

¿Os ha pasado alguna vez que estais a punto de beber un líquido que creeis que es una cosa y cuando lo tiene en la boca os dais cuenta de que es otra? La sorpresa es importante.

Con este juego entre el aspecto de la fruta y su sabor han basado su promoción los creativos de Philips.

Nos podemos fiar al 100% de nuestros sentidos?

Visto en BlogVecindad

Com màcules gegants / Como máculas gigantes

carnovsky_installation-4

carnovsky_jaguarshoes_12

[CAT]

El treball de Carnovsky m’ha semblat molt interessant, pel joc que creen entre tinta i llum, imatge que es veu i imatge que no es veu. Però la part que més m’ha fascinat és aquella que es veu amb els llums encesos, és a dir, una tinta sobre l’altra en un mural.

Màcules gegants!

Vist a Nfographics

carnovsky_installation-4

[CAST]

El trabajo de Carnovsky me ha parecido muy interesante, por el juego que crean entre tinta y luz, imagen que se ve e imagen que no se ve. Pero la parte que más me ha fascinado es aquella que se ve con las luces encendidas, es decir, una tinta sobre otra en un mural.

Máculas gigantes!

Visto en Nfographics

carnovsky_installation-2

Llibre/Libro Sandwich

llibre_sandwich_01

llibre_sandwich_01

[CAT]

Diferents capes, amb diferents textures (no s’aprecia a les fotos però me les imagino), tinta i troquels aplicats de diferent manera. Un projecte de Pawel Piotroski.

Bon profit!

Vist a Cuarto Derecha

 

[CAST]

Diferentes capas, con diferentes texturas (no se aprecia en las fotos pero me las imagino), tinta y troqueles aplicados de diferente manera. Un proyecto de Pawel Piotroski.

Buen provecho!

Visto en Cuarto Derecha

llibre_sandwich

Colors predominants al teu web / Colores predominantes en tu web

Web colour Data

Web colour Data

[CAT]

Web Colour Data és una pàgina que analitza els colors que predominen al web que tu indiquis, i et recomana altres webs amb la mateixa gama de color. Si més no, curiós!
Vist a Ateneu Popular

 

[CAST]

Web Colour Data es una página que analiza los colores que predominan en la web que tú le indiques, y te recomienda otras webs con la misma gama de color. Por lo menos, curioso!
Visto en Ateneu Popular

Imatge lenticular ben aplicada / Imagen lenticular bien aplicada

Lenticular

Lenticular

[CAT]

L’agència de publicitat Grey ha creat una campanya destinada exclusivament als menors de 10 anys. Per crear dos nivells de contingut separats han fet ús d’una imatge lenticular a gran escala.
M’encanta quan s’aprofita la part tècnica per reforçar la creativitat!

Vist a TagoArtWork

[CAST]

La agencia de publicidad Grey ha creado una campaña destinada exclusivamente a los menores de 10 años. Para crear dos niveles de contenido separados han usado una imágen lenticular a gran escala.
Me encanta cuando se aprovecha la parte técnica para reforzar la creatividad!

Visto en TagoArtWork

Receptes paral·leles / Recetas paralelas

15545_eat-me-cookie-stamp-life-cookie-and-stamp

The Spoon Sisters

[CAT]

Sovint faig paral·lelismes entre el món de la producció grafica i el de la cuina. Ajuda a entendre algun dels processos complexos com, entre molts altres, el relleu com a acabat a aplicar al paper.
The Spoon Sisters l’han fet encara més evident.

Vist a SwissMiss

[CAST]

A menudo hago paralelismos entre el mundo de la producción gráfica y el de la cocina. Ayuda a entender alguno de los procesos complejos como, entre muchos otros, el relieve como acabado a aplicar al papel.
The Spoon Sisters lo han hecho aún más evidente.

Visto en SwissMiss

Artesans / Artesanos

artesans_00

[CAT]

Crec que això meu no és nostàlgia. És respecte per la feina ben feta, delicada i slow, i la passió que transmet veure treballar algú que ho fa amb les mans, amb una tècnica del tot millorada des que va entrar com a aprenent al taller. Mans curtides i ulls que saben sempre on han de mirar per no enganxar-se un dit.

D’una manera semblant ho veu Tadd Myers, amb el seu projecte fotogràfic American Craftsman.

De fet, l’artesania forma part històrica dels inicis del disseny tal com l’entenem ara.

Durant molts anys, l’artesania no va formar part del discurs de disseny, en part, per l’impuls que es va desenvolupar al llarg del s.XX d’associar disseny gràfic amb màquines, l’eficàcia i la producció massiva, i també la solució de problemes. Les reavaluacions recents del valor de l’ornamentació, la complexitat i el coneixement tàcit del disseny gràfic, en combinació amb una popularització més estesa del DoItYourself, han reorientat l’atenció que es focalitza al procés de realització manual d’un mode que, per a molts dissenyadors, resulta enfortidor pel projecte.

La seriació nascuda dels avenços tecnològics en preimpressió, impressió, fabricació de paper, entre d’altres, va deixar de banda l’artesania, col·locant-la com a una producció minoritària i habitualment associada a la producció folklòrica i popular.

Tot i així, actualment, l’artesania ha tornat a formar part de la disciplina del dissenyador tant en la part creativa del projecte (aportant significat i generant un territori molt ric), tornant a incloure-hi l’empremta de la mà (ús de premses artesanals, allò fet a mà, la cal·ligrafia,…) de manera reinterpretada.

Aquí va el meu homenatge als artesans, doncs!

Vist a Designworklife

[CAST]

Creo que lo mío no es nostalgia. Es respeto por el trabajo bien hecho, delicado y slow, y la pasión que transmite ver trabajar a alguien que lo hace con las manos, con una técnica completamente mejorada desde que entró como aprendiz en el taller. Manos curtidas y ojos que saben siempre donde deben mirar para no engancharse un dedo.

De una manera similar lo ve Tadd Myers, con su proyecto fotográfico American Craftsman .

De hecho, la artesanía forma parte histórica de los inicios del diseño tal como la entendemos ahora.

Durante muchos años, la artesanía no formó parte del discurso de diseño, en parte, por el impulso que se desarrolló a lo largo del siglo XX de asociar diseño gráfico con máquinas, la eficacia y la producción masiva, y también la solución de problemas. Las reevaluaciones recientes del valor de la ornamentación, la complejidad y el conocimiento tácito del diseño gráfico, en combinación con una popularización más extendida del DoItYourself, han reorientado la atención que se focaliza en el proceso de realización manual de un modo que, para muchos diseñadores, resulta fortalecedor para su proyecto.

La seriación nacida de los avances tecnológicos en preimpresión, impresión, fabricación de papel, entre otros, dejó de lado la artesanía, colocándola como una producción minoritaria y habitualmente asociada a la producción folclórica y popular.

Sin embargo, actualmente, la artesanía ha vuelto a formar parte de la disciplina del diseñador tanto en la parte creativa del proyecto (aportando significado y generando un territorio muy rico), volviendo a incluir la huella de la mano (uso de prensas artesanales, lo hecho a mano, la caligrafía,…) de manera reinterpretada.

Aquí mi homenaje a los artesanos.

Visto en Designworklife

Postals del 1900 que preveien l’any 2000 / Postales del 1900 que preveían el año 2000

01_franca_2000

[CAT]

Interessants les postals de Jean-Marc Côté i altres artistes, la primera sèrie de les quals va ser impresa per a l’Exposició Universal de 1900. La representació de la França de l’any 2000 dibuixa una realitat futurista basada en la mecànica, tot i que ja es veu a venir l’arribada del llibre digital… I sinó fixeu-vos en la que mostra com aprendrien els estudiants a les escoles…

França l'any 2000

Vist a No quedan blogs
Podeu veure més imatges aquí

França l'any 2000
[CAST]

Interesantes las postales de Jean-Marc Côté y otros artistas , la primera serie de las cuales fue impresa para la Exposición Universal de 1900. La representación de la Francia del año 2000 dibuja una realidad futurista basada en la mecánica, aunque ya se ve venir la llegada del libro digital… Y sino fijaos en la que muestra cómo aprenderían los estudiantes en las escuelas…

França l'any 2000

Visto en No quedan blogs
Podeis ver más imágenes aquí