la màcula

Producció gràfica / Producción gráfica / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Home » Archive by category "Postimpressió"

Llibre/Libro Sandwich

llibre_sandwich_01

llibre_sandwich_01

[CAT]

Diferents capes, amb diferents textures (no s’aprecia a les fotos però me les imagino), tinta i troquels aplicats de diferent manera. Un projecte de Pawel Piotroski.

Bon profit!

Vist a Cuarto Derecha

 

[CAST]

Diferentes capas, con diferentes texturas (no se aprecia en las fotos pero me las imagino), tinta y troqueles aplicados de diferente manera. Un proyecto de Pawel Piotroski.

Buen provecho!

Visto en Cuarto Derecha

llibre_sandwich

Troquel làser com a element de comunicació / Troquel laser como elemento de comunicación

troquel_laser_lleuger

troquel_laser_lleuger

[CAT]

Per tal de reforçar la promoció d’unes bambes ultralleugeres, l’agència brasilera Talent ha creat un anunci, encartat a revistes, on els forats fets mitjançant un troquel làser hi esdevenen un paper important. Un exemple de com la tècnica pot ajudar a comunicar una idea. Tècnica i creativitat es retroalimenten.

Vist a Ateneu Popular

 

[CAST]

Para reforzar la promoción de unes bambas ultraligeras, la agencia brasileña Talent ha creado un anuncio, encartado en revistas, donde los agujeros hechos mediante un troquel láser devienen un papel importante. Un ejemplo de cómo la técnica puede ayudar a comunicar una idea. Técnica y creatividad se retroalimentan.

Visto en Ateneu Popular