la màcula

Producció gràfica / Producción gráfica / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Home » Archive by category "joves dissenyadors"

Serigrafia – Elisenda Juan

Treball sobre serigrafia Elisenda Juan EINA

[CAT]
Com a treball final de l’assignatura d’Arts Gràfiques al Màster en Disseny Gràfic a EINA, Elisenda Juan, llicenciada en Belles Arts, va decidir convertir el pis que comparteix en un taller de serigrafia sense insoladora.

[CAST]
Como trabajo final de la asignatura de Artes Gráficas en el Master en Diseño Gráfico de EINA, Elisenda Juan, licenciada en Bellas Artes, decidió convertir el piso que comparte en un taller de serigrafía sin insoladora.

Letterpress – Marta Bartolomé Roca

Letterpress by Marta Bartolomé

[CAT]

Com a treball final de l’assignatura d’Arts Gràfiques al Màster en Disseny Gràfic a EINA, Marta Bartolomé Roca, de formació dissenyadora d’interiors, va combinar la recerca amb unes hores d’embrutar-se les mans amb els tipus mòbils.

“… Actualment existeix una revaloració del Letterpress i no va ser difícil trobar alternatives per dur a terme la pràctica del meu treball… Doncs allà ens vam presentar, un dissabte al matí, al traster de casa convertit en taller, d’aquí el nom de bunker [Bunkertype], un grup de cinc persones amb l’interès en les tipus mòbils com a punt en comú. 5 hores intenses entre tintes, rodets i plom.”

Letterpress by Marta Bartolomé[CAST]

Como trabajo final de la asignatura de Artes Gráficas en el Master en Diseño Gráfico en EINA, Marta Bartolomé Roca, de formación diseñadora de interiores, combinó la investigación con unas horas de ensuciarse las manos con los tipos móviles.

“… Actualmente existe una revalorización del Letterpress y no fue difícil encontrar alternativas para llevar a cabo la práctica de mi trabajo… Pues allí nos presentamos, un sábado por la mañana, en el trastero de su casa convertido en taller, de ahí el nombre de Bunker [Bunkertype], un grupo de cinco personas con el interés en las tipos móviles como punto en común. 5 horas intensas entre tintas, rodillos y plomo.”

Letterpress by Marta Bartolomé
Letterpress by Marta Bartolomé
Letterpress by Marta Bartolomé
Letterpress by Marta Bartolomé
Letterpress by Marta Bartolomé
Letterpress by Marta Bartolomé

Cianotipia – Nora Gras

Nora Gras recerca en cianotipia a EINA

Nora Gras recerca en cianotipia a EINA

[CAT]
Com a treball final de l’assignatura d’Arts Gràfiques al Màster en Disseny Gràfic a EINA, Nora Gras va experimentar amb la Cianotípia.

“En fotografia, a part del procés essencial d’agafar la càmera i fer fotos, la impressió de les imatges és un procés tan important com el de la captura”

[CAST]
Como trabajo final de la asignatura de Artes Gráficas en el Master en Diseño Gráfico en EINA, Nora Gras experimentó con la Cianotipia.

“En fotografía, a parte del proceso esencial de coger la cámara y hacer fotos, la impresión de las imágenes es un proceso tan importante como el de la captura”

Nora Gras recerca en cianotipia a EINA Nora Gras recerca en cianotipia a EINA Nora Gras recerca en cianotipia a EINA

Enquadernació / Encuadernación – Maria Rius

Projecte Maria Rius Enquadernació

Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació

 

[CAT]
Com a treball final de l’assignatura d’Arts Gràfiques al Màster en Disseny Gràfic a EINA, Maria Rius va experimentar amb diferents tipus d’enquadernació manual.

“Qualsevol inconvenient que ens presenti un tipus d’enquadernació, es pot convertir en un avantatge si en fem un ús intencionat. Sempre que s’utilitzin a favor de la finalitat buscada, s’obtenen peces molt interessants.”

Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació

 

[CAST]
Como trabajo final de la asignatura de Artes Gráficas en el Master en Diseño Gráfico en EINA, Maria Rius experimentó con diferentes tipos de encuadernación manual.

“Cualquier inconveniente que nos presente un tipo de encuadernación, puede convertirse en una ventaja si hacemos un uso intencionado. Siempre que se utilicen a favor de la finalidad buscada, se obtienen piezas muy interesantes.”

Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació

Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació

Arts Gràfiques / Artes Gráficas – Cine Río Laia Freixes

Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA

Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA

[CAT]
Dins l’assignatura d’Arts Gràfiques al Màster en Disseny Gràfic d’EINA, Laia Freixes va construir un projecte de recerca sobre els sistemes d’impressió dels cartells de cinema espanyols entre els anys 50s i 70s. La gran col·lecció de cartells de cinema que pertany a la seva família, del cinema de barri que va tenir durant vint anys, ha fet introduir aquesta estudiant, de formació arquitecta, a endinsar-se en l’anàlisi d’aquest suport, aportant, alhora, una visió crítica de la relació entre “dissenyador” i impressor.

“…D’una banda hem pogut veure la importància de l’il·lustrador-litògraf, el treball del qual era extremadament manual i artesanal i els coneixements tècnics del qual havien de ser realment específics per tal de poder treballar en el sector. El seu contacte amb la gràfica o litografia era directe… Amb l’aparició de l’offset aquesta figura del cartellista desapareix per deixar pas al dissenyador i als estudis publicitaris, i avui en dia el contacte entre aquests i la impremta és mínim i dedicat només a la comprovació de les proves i els resultats finals.

…no va ser la invenció de la tècnica offset en si el que va produir una davallada de la indústria cartellista, sinó que alguns descobriments fotogràfics relacionats, com la descomposició de la imatge en trames de semitons i la quatricromia, van suposar una pèrdua de la qualitat visual dels cartells i van fer que es modifiqués tot el seu procés de creació, simplificant-lo fins al punt de perdre la seva força i personalitat.”

Esperem que es puguin catalogar els cartells del Cine Rio i es mostrin en alguna exposició o publicació. Estarem atents a futures recerques de la Laia.

Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA
Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA

[CAST]
Dentro de la asignatura de Artes Gráficas en el Master en Diseño Gráfico de EINA, Laia Freixes construyó un proyecto de investigación sobre los sistemas de impresión de los carteles de cine españoles entre los años 50s y 70s. La gran colección de carteles de cine que pertenece a su familia, del cine de barrio que tuvo durante veinte años, ha hecho introducir esta estudiante, de formación arquitecta, a adentrarse en el análisis de este soporte, aportando, a su vez, una visión crítica de la relación entre “diseñador” e impresor.

Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA

” … Por un lado hemos podido ver la importancia del ilustrador-litógrafo, cuyo trabajo era extremadamente manual y artesanal y los conocimientos técnicos del cual tenían que ser realmente específicos para poder trabajar en el sector. Su contacto con la gráfica o litografía era directo… con la aparición del offset esta figura del cartelista desaparece para dejar paso al diseñador y a los estudios publicitarios, y hoy en día el contacto entre éstos y la imprenta es mínimo y dedicado sólo a la comprobación de las pruebas y los resultados finales.

… no fue la invención de la técnica offset en sí lo que produjo un descenso de la industria cartelista, sino que algunos descubrimientos fotográficos relacionados, como la descomposición de la imagen en tramas de semitonos y la cuatricromía, supusieron una pérdida de la calidad visual de los carteles e hicieron que se modificara todo su proceso de creación, simplificándolo hasta el punto de perder su fuerza y ​​personalidad.”

Esperamos que se puedan catalogar los carteles del Cine Río y se muestren en alguna exposición o publicación. Estaremos atentos a futuras investigaciones de Laia.

Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA

Papelypixel “Disseny i Producció local” / “Diseño y producción local”

imatges_pyp2013_CAT

imatges_pyp2013_CAT

[CAT]
El proper divendres 12 de juliol organitzem a les instal·lacions d’EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, una jornada sobre Disseny i producció local, trobada organitzada per PapelyPixel, un col·lectiu de professionals i docents del disseny que va néixer el 2012, a Bilbao.
Disseny i producció local vol ser una trobada de professionals i estudiants de disseny, amb la participació de professionals bascos i catalans.
L’objectiu és reflexionar i debatre sobre el tema del disseny local vers el disseny global. Si realment el disseny i producció local és una tendència que existeix actualment en el sector, al mateix temps que es presentaran evidències d’aquestes reflexions en forma de projectes i experiències de diversos dissenyadors en el seu procés de disseny.

10:00 – Presentació – Lluc Massaguer
10:30 – Alfredo Gil Larrínaga (IEC) – Arts Gràfiques, Serigrafia i Ceràmica
11:15 – Dolors Soriano – Producció gràfica local
12:00 – Javier González (Dr. Minsky) – Gràfica Basca
12:45 – Martí Ferré – Disseny i Producció Local?
13:30 – Tània Costa – Sostenibilitat Social i àmbits de Disseny per a la transició
>> 14:15 Picnic (opcional) 15:30 <<
15:30 – Mikel Estenaga – Producció Gràfica en euskera
16:15 – Pau Llop – Disseny Gràfic vinculat a la terra
17:00 – Gorka Barruetabeña i Gotzon Garaizabal – Claus en la cultura basca i el seu Disseny
17:45 – Gotzon Garaizabal i Joseba Attard – Korrika: desenvolupament de marca
18:30 – Graf!K – Gràfica espacial en l’àmbit local
19:15 – David Lorente i Tomoko Sakamoto – Maquetació editorial multiidioma
20:00 – Micro Obert
20:30 – Comiat, concursos i agraïments

imatges_pyp2013_CAST

[CAST]

El próximo viernes 12 de julio se realizará en las instalaciones de EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, la jornada Diseño y producción local, encuentro organizado por PapelyPixel, un colectivo de profesionales y docentes del diseño que nació en 2012, en Bilbao.
Diseño y producción local quiere ser un encuentro de profesionales y estudiantes de diseño, con la participación de profesionales vascos y catalanes.
El objetivo es reflexionar y debatir sobre el tema del diseño local hacia el diseño global. Si realmente el diseño y producción local es una tendencia que existe actualmente en el sector, al tiempo que se presentarán evidencias de estas reflexiones en forma de proyectos y experiencias de varios diseñadores en su proceso de diseño.

10.00 – Presentación – Lluc Massaguer
10:30 – Alfredo Gil Larrínaga (IEC) – Artes Gráficas, Serigrafía y Cerámica
11:15 – Dolors Soriano – Producción gráfica local
12:00 – Javier González (dr. Minsky) – Gráfica Vasca
12:45 – Martí Ferré – ¿Diseño y Producción Local?
13:30 – Tània Costa – Sostenibilidad Social y ámbitos de Diseño para la transición
>> 14:15 – Picnic (opcional) 15:30 <<
15:30 – Mikel Estenaga – Producción Gráfica en Euskera
16:15 – Pau Llop – Diseño Gráfico vinculado a la tierra
17:00 – Gorka Barruetabeña y Gotzon Garaizabal – Claves en la Cultura Vasca y su Diseño
17:45 – Gotzon Garaizabal y Joseba Attard – Korrika: desarrollo de marca
18:30 – Graf!k – Gráfica espacial en el ámbito local
19:15 – David Lorente y Tomoko Sakamoto – Maquetación multiidioma
20:00 – Micro Abierto
20:30 – Despedida, concursos y agradecimientos

 imatges_pyp2013_EUSK

Congrés de Cultura de Terrassa (I)

Sandra Fernández

[CAT]

El 25 de gener presentaré, dins el Congrés de Cultura de Terrassa, dues petites xerrades sobre la part de docència en el camp de la producció gràfica que dono dins els estudis de disseny a EINA.
Una de les presentacions es titula “El suport, element comunicatiu en projectes de disseny”.

Faré una presentació dels resultats del projecte d’aplicació d’un missatge sobre un material que aporta informació al seu contingut (“suports que parlen”) realitzats per estudiants de 3r del Grau de Disseny a EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, durant el curs 2011-12. L’objectiu principal del projecte va ser explicar la gran importància que pot tenir per al missatge, el suport i el sistema d’impressió que escull el dissenyador gràfic per a desenvolupar el seu projecte de disseny.

Es requeria un treball inmportant de síntesi, ja que la relació esmentada havia de ser visible i entenedora a simple vista.
Cada element, des de la tinta, la tipografia escollida, passant pel sistema d’impressió o el suport, pot aportar-nos informació.

Com que al congrés no podré projectar imatges, podeu veure-les aquí.

Corresponen als estudiants Sandra Fernàndez, Ivan Jiménez, Thalia Lavaill, Marta López i Gerard Pellisa.


[CAST]

El 25 de enero presentaré, dentro del Congrés de Cultura de Terrassa, dos pequeñas charlas sobre la parte de docencia en el campo de la producción gráfica que hago dentro de los estudios de diseño en EINA.
Una de las presentaciones se titula “El apoyo, elemento comunicativo en proyectos de diseño”.

Haré una presentación de los resultados del proyecto de aplicación de un mensaje sobre un material que aporta información a su contenido (“soportes que hablan”) realizados por estudiantes de 3º del Grado de Diseño en EINA Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona, durante el curso 2011-12. El objetivo principal del proyecto fue explicar la gran importancia que puede tener para el mensaje, el soporte y el sistema de impresión que escoge el diseñador gráfico para desarrollar su proyecto de diseño.

Se requería un trabajo inmportant de síntesis, ya que dicha relación tenía que ser visible y comprensible a simple vista.
Cada elemento, desde la tinta, la tipografía elegida, pasando por el sistema de impresión o el soporte, puede aportarnos información.

Como en el congreso no podré proyectar imágenes, podeis verlas aquí.

Corresponden a los estudiantes Sandra Fernández, Ivan Jiménez, Thalia Lavaill, Marta López y Gerard Pellisa.

Edu Martínez Piracés

edu_piraces_02

Edu Martínez Piracés

[CAT]

“Edu soluciona problemes. Edu crea problemes”
Edu Martínez Piracés s’apunta a un bombardeig. Ha acabat els seus estudis de Disseny Gràfic a EINA i ara és a Brooklin descobrint nous camins.
Sempre va un o dos passos per davant.

Publicat a Cosas Visuales

[CAST]

“Edu soluciona problemas. Edu crea problemas”
Edu Martínez Piracés se apunta a un bombardeo. Ha acabado sus estudios de Diseño Gráfico en EINA i ahora está en Brooklin descubriendo nuevos caminos.
Siempre va un o dos pasos por delante.

Publicado en Cosas Visuales

Edu Martínez Piracés

Edu Martínez Piracés

Edu Martínez Piracés

Lletres que no sonen / Letras que no suenan

Silenc

[CAT]

Silenc és una eina per a visualitzar la interpretació dels silencis que es produeixen en idiomes com el danès, el francès i l’anglès. El projecte, creat pels estudiants Momo Miyazaki, Manas Karambelkar i Kenneth Aleksander Robertsen ha estat creat dins el Copenhagen Institute of Interaction Design.
Una manera inusual de poder llegir un text pronunciat.

Vist a cuartoderecha

[CAST]

Silenc es una herramienta para visualizar la interpretación de los silencios que se producen en idiomas com el danés, el francés y el inglés. El proyecto, creado por los estudiantes Momo Miyazaki, Manas Karambelkar y Kenneth Aleksander Robertsen ha estado creado dentro del Copenhagen Institute of Interaction Design.
Una manera inusual de poder leer un texto pronunciado.

Visto en cuartoderecha

Guillem Casasús

[CAT]

El portfoli de Guillem Casasús mostra un treball madur i conscient en l’ús de materials i formats editorials.
Felicitats, Guillem per la feina ben feta![CAST]

El portfolio de Guillem Casasús muestra un trabajo maduro y consciente en el uso de materiales y formatos editoriales.
Felicidades, Guillem por el trabajo bien hecho!


Guillem Casasús


Guillem Casasús


Guillem CasasúsGuillem Casasús