la màcula

Producció gràfica / Producción gráfica / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Home » Archive by category "Impressió"

Emptied Gestures: Rutines de dansa que imprimeixen / Rutinas de danza que imprimen

Heather Hansen draws with her body

[CAT]
Heather Hansen és l’autora dels dibuixos geomètrics que imprimeix a base de rutines físiques sobre un suport de paper. Una impressora totalment “analògica”.

Vist a This is colossal

Heather Hansen draws with her body

[CAST]

Heather Hansen es la autora de los dibujos geométricos que imprime a base de rutinas físicas sobre un soporte de papel. Una impresora totalmente “analógica”.

Visto en This is colossal

Heather Hansen draws with her body

 

Serigrafia – Elisenda Juan

Treball sobre serigrafia Elisenda Juan EINA

[CAT]
Com a treball final de l’assignatura d’Arts Gràfiques al Màster en Disseny Gràfic a EINA, Elisenda Juan, llicenciada en Belles Arts, va decidir convertir el pis que comparteix en un taller de serigrafia sense insoladora.

[CAST]
Como trabajo final de la asignatura de Artes Gráficas en el Master en Diseño Gráfico de EINA, Elisenda Juan, licenciada en Bellas Artes, decidió convertir el piso que comparte en un taller de serigrafía sin insoladora.

Letterpress – Marta Bartolomé Roca

Letterpress by Marta Bartolomé

[CAT]

Com a treball final de l’assignatura d’Arts Gràfiques al Màster en Disseny Gràfic a EINA, Marta Bartolomé Roca, de formació dissenyadora d’interiors, va combinar la recerca amb unes hores d’embrutar-se les mans amb els tipus mòbils.

“… Actualment existeix una revaloració del Letterpress i no va ser difícil trobar alternatives per dur a terme la pràctica del meu treball… Doncs allà ens vam presentar, un dissabte al matí, al traster de casa convertit en taller, d’aquí el nom de bunker [Bunkertype], un grup de cinc persones amb l’interès en les tipus mòbils com a punt en comú. 5 hores intenses entre tintes, rodets i plom.”

Letterpress by Marta Bartolomé[CAST]

Como trabajo final de la asignatura de Artes Gráficas en el Master en Diseño Gráfico en EINA, Marta Bartolomé Roca, de formación diseñadora de interiores, combinó la investigación con unas horas de ensuciarse las manos con los tipos móviles.

“… Actualmente existe una revalorización del Letterpress y no fue difícil encontrar alternativas para llevar a cabo la práctica de mi trabajo… Pues allí nos presentamos, un sábado por la mañana, en el trastero de su casa convertido en taller, de ahí el nombre de Bunker [Bunkertype], un grupo de cinco personas con el interés en las tipos móviles como punto en común. 5 horas intensas entre tintas, rodillos y plomo.”

Letterpress by Marta Bartolomé
Letterpress by Marta Bartolomé
Letterpress by Marta Bartolomé
Letterpress by Marta Bartolomé
Letterpress by Marta Bartolomé
Letterpress by Marta Bartolomé

Cianotipia – Nora Gras

Nora Gras recerca en cianotipia a EINA

Nora Gras recerca en cianotipia a EINA

[CAT]
Com a treball final de l’assignatura d’Arts Gràfiques al Màster en Disseny Gràfic a EINA, Nora Gras va experimentar amb la Cianotípia.

“En fotografia, a part del procés essencial d’agafar la càmera i fer fotos, la impressió de les imatges és un procés tan important com el de la captura”

[CAST]
Como trabajo final de la asignatura de Artes Gráficas en el Master en Diseño Gráfico en EINA, Nora Gras experimentó con la Cianotipia.

“En fotografía, a parte del proceso esencial de coger la cámara y hacer fotos, la impresión de las imágenes es un proceso tan importante como el de la captura”

Nora Gras recerca en cianotipia a EINA Nora Gras recerca en cianotipia a EINA Nora Gras recerca en cianotipia a EINA

Arts Gràfiques / Artes Gráficas – Cine Río Laia Freixes

Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA

Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA

[CAT]
Dins l’assignatura d’Arts Gràfiques al Màster en Disseny Gràfic d’EINA, Laia Freixes va construir un projecte de recerca sobre els sistemes d’impressió dels cartells de cinema espanyols entre els anys 50s i 70s. La gran col·lecció de cartells de cinema que pertany a la seva família, del cinema de barri que va tenir durant vint anys, ha fet introduir aquesta estudiant, de formació arquitecta, a endinsar-se en l’anàlisi d’aquest suport, aportant, alhora, una visió crítica de la relació entre “dissenyador” i impressor.

“…D’una banda hem pogut veure la importància de l’il·lustrador-litògraf, el treball del qual era extremadament manual i artesanal i els coneixements tècnics del qual havien de ser realment específics per tal de poder treballar en el sector. El seu contacte amb la gràfica o litografia era directe… Amb l’aparició de l’offset aquesta figura del cartellista desapareix per deixar pas al dissenyador i als estudis publicitaris, i avui en dia el contacte entre aquests i la impremta és mínim i dedicat només a la comprovació de les proves i els resultats finals.

…no va ser la invenció de la tècnica offset en si el que va produir una davallada de la indústria cartellista, sinó que alguns descobriments fotogràfics relacionats, com la descomposició de la imatge en trames de semitons i la quatricromia, van suposar una pèrdua de la qualitat visual dels cartells i van fer que es modifiqués tot el seu procés de creació, simplificant-lo fins al punt de perdre la seva força i personalitat.”

Esperem que es puguin catalogar els cartells del Cine Rio i es mostrin en alguna exposició o publicació. Estarem atents a futures recerques de la Laia.

Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA
Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA

[CAST]
Dentro de la asignatura de Artes Gráficas en el Master en Diseño Gráfico de EINA, Laia Freixes construyó un proyecto de investigación sobre los sistemas de impresión de los carteles de cine españoles entre los años 50s y 70s. La gran colección de carteles de cine que pertenece a su familia, del cine de barrio que tuvo durante veinte años, ha hecho introducir esta estudiante, de formación arquitecta, a adentrarse en el análisis de este soporte, aportando, a su vez, una visión crítica de la relación entre “diseñador” e impresor.

Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA

” … Por un lado hemos podido ver la importancia del ilustrador-litógrafo, cuyo trabajo era extremadamente manual y artesanal y los conocimientos técnicos del cual tenían que ser realmente específicos para poder trabajar en el sector. Su contacto con la gráfica o litografía era directo… con la aparición del offset esta figura del cartelista desaparece para dejar paso al diseñador y a los estudios publicitarios, y hoy en día el contacto entre éstos y la imprenta es mínimo y dedicado sólo a la comprobación de las pruebas y los resultados finales.

… no fue la invención de la técnica offset en sí lo que produjo un descenso de la industria cartelista, sino que algunos descubrimientos fotográficos relacionados, como la descomposición de la imagen en tramas de semitonos y la cuatricromía, supusieron una pérdida de la calidad visual de los carteles e hicieron que se modificara todo su proceso de creación, simplificándolo hasta el punto de perder su fuerza y ​​personalidad.”

Esperamos que se puedan catalogar los carteles del Cine Río y se muestren en alguna exposición o publicación. Estaremos atentos a futuras investigaciones de Laia.

Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA

Message in a Toast

Torradora missatgera


Torradora missatgera

[CAT]
Ja no cal que enganxis post-its a la nevera. Pots deixar notes a la torrada directament. Torradora dissenyada per Sasha Tseng.

Vist a PcMag

[CAST]
Ya no hace falta que pegues post-its en la nevera. Puedes dejar notas en la tostada directamente. Tostadora diseñada por Sasha Tseng.

Visto en PcMag

Mini-impremta / Mini-imprenta

mini impremtes de letterproeftuin

[CAT]

Sempre dic que quan em toqui la loteria em compraré un taller d’impressió tipogràfica, serigràfica o de tot allò que acabi de “àfic” o “àfica”.

Com que sembla que el tema loteria no arriba, que la falta d’espai no sigui una excusa afegida!

L’estudi Letterproeftuin ha creat una premsa tipogràfica i un taller de serigrafia minis.

Vist a Colossal

mini impremtes de letterproeftuin


[CAST]

Siempre digo que cuando me toque la lotería me compraré un taller de impresión tipográfica, serigráfica o de todo lo que acabe de “áfico” o “áfica”.

Como parece que el tema lotería no llega, que la falta de espacio no sea una excusa añadida!

El estudio Letterproeftuin ha creado una prensa tipográfica y un taller de serigrafía minis.

Visto en Colossal
mini impremtes de letterproeftuin

mini impremtes de letterproeftuin

mini impremtes de letterproeftuin
 

Tinta de vi / Tinta de vino

Tinta de vi de Ladyssenyadora

[CAT]
Sí, vaig tard. Des que es va celebrar el Blanc Fest el passat 15 i 16 de novembre, tinc pendent aquest post. “Més val tard que mai”, que diuen.

Doncs bé, per qui encara no conegui aquest projecte de l’estudi Ladyssenyadora, es tracta d’unes etiquetes de vi impreses amb el què ells anomenen “tinta de vi”, un element viscós aconseguit després de proves i més proves i que, per casualitat, va sorgir d’un descuit… Com els grans invents.

Un projecte directe i efectiu, a més d’afectiu. Espectacular, vaja!

 

[CAST]
Sí, voy tarde. Desde que se celebró el Blanc Fest el pasado 15 y 16 de noviembre, tengo pendiente este post. “Más vale tarde que nunca”, que dicen.

Pues nada, para quien aún no conozca este proyecto del estudio Ladyssenyadora, se trata de unas etiquetas de vino impresas con lo que ellos llaman “tinta de vino”, un elemento viscoso conseguido después de pruebas y más pruebas y que, por casualidad, surgió de un descuido… Como los grandes inventos.

Un proyecto directo y efectivo, además de afectivo. Espectacular, vamos!

Tinta de vi de Ladyssenyadora Tinta de vi de Ladyssenyadora

Megaimpressora de carretera / Mega-impresora de carretera

Impressió carretera Nike+Armstrong

[CAT]
Qui ha anat llegint posts en aquest blog s’haurà adonat que les “impressores alternatives” em tenen el cor robat. Doncs aquí en tenim una altra.

Nike i la Lance Armstrong Foundation van fer passar una “impressora gegant” per les carretres per on passava el Tour de França, que deixava fixats a terra missatges d’ànim que rebia des dels seus webs, Twitter o SMS.

Impressió carretera Nike+Armstrong

[CAST]
Quien ha ido leyendo posts en este blog se habrá dado cuenta de que las “impresoras alternativas” me encantan. Pues aquí tenemos otra.

Nike y la Lance Armstrong Foundation hicieron pasar una “impresora gigante” por las carretra por donde pasaba el Tour de Francia, que dejaba fijados al suelo mensajes de ánimo que recibía desde sus webs, Twitter o SMS.

Impressió carretera Nike+Armstrong