la màcula

Producció gràfica / Producción gráfica / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Home » Archive by category "General"

TFM Recerca en Didàctica del Disseny / TFM Investigación en Didáctica del Diseño

TFM Lluc Massaguer

[CAT]

El proper setembre presentaré el meu Treball Fi de Màster al Màster de Recerca en Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona.

TFM Lluc Massaguer

Si sou exestudiants d’EINA o bé els seus ocupadors, podeu donar-me un cop de mà amb la recerca, de la següent manera:

Enquesta per a exestudiants d’EINA que estan treballant en l’àmbit del disseny, ja sigui per compte propi o aliè

Estudi sobre les competències dels exestudiants d’EINA i la seva relació amb les que demanda l’àmbit professional del disseny

Qui realitza l’estudi?

En el marc dels treballs d’investigació del Grup de Recerca de Didàctica del Disseny (DIDI) d’EINA i la construcció d’un Treball Fi de Màster, dins el Màster de Recerca en Educació a la UAB, per part de Lluc Massaguer, professora d’EINA i integrant del Grup de Recerca DIDI, estem realitzant un estudi sobre les competències dels exestudiants d’EINA i la seva relació amb les que demanda l’àmbit professional del disseny.

-

Objectiu de l’estudi

L’objectiu d’aquesta recerca és conèixer si les competències treballades des del Graduat Superior en Disseny (GSD) i el Grau de Disseny d’EINA són exercides en l’àmbit professional i amb quin grau d’acompliment, tant des del punt de vista de l’exestudiant (egressat) com del de l’ocupador, així com conèixer si les competències demandades des de l’àmbit professional del disseny són les que es cerquen des d’aquest àmbit acadèmic.

-

Com podeu contestar les enquestes?

A)

Si treballeu per compte aliè heu de respondre dues enquestes:

- Una l’ha d’omplir l’ocupador (descarregar aquí)
- Una l’heu d’omplir vosaltres, exestudiants (descarregar aquí)

És important que en cas que treballeu per compte aliè, ens feu arribar en el mateix correu les dues enquestes juntes.

B)

Si esteu treballant per compte propi (freelance o amb estudi propi)
Només cal que ens retorneu omplerta l’enquesta (descarregar aquí)

-

On heu d’enviar les enquestes omplertes?

Envieu-les a mmassaguer@eina.cat

-

Quant temps trigareu a contestar les enquestes?

Comptem que no us portarà més de 15’

-

Anonimat i resultats de la recerca

Les enquestes són anònimes i la informació que se n’extregui es farà servir únicament per a aquesta recerca.

Us farem arribar el resultat de la recerca, en els propers mesos, en el mateix correu que hagueu utilitzat per a retornar-nos l’enquesta omplerta.

-

Si us sorgeixen dubtes

Per a qualsevol consulta i/o suggeriment, podeu enviar un e-mail a mmassaguer@eina.cat

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 

Lluc Massaguer
Grup de Recerca en Didàctica del Disseny d’EINA (DIDI)

 

 

[CAST]

El próximo septiembre presentaré mi Trabajo Fin de Master en el Master de Investigación en Educación en la Universitat Autònoma de Barcelona.

TFM Lluc Massaguer

Si sois ex estudiantes de EINA o sus ocupadores, podeis ayudarme con la investigación, de la siguiente manera:

Encuesta para ex estudiantes de EINA que están trabajando en el ámbito del diseño, ya sea por cuenta propia o ajena

Estudio sobre las competencias de los ex estudiantes de EINA y su relación con las que demanda el ámbito profesional del diseño

 

Quien realiza el estudio?

En el marco de los trabajos de investigación del Grupo de Investigación de Didáctica del Diseño (DIDI) de EINA y la construcción de un Trabajo Fin de Master, en el Master de Investigación en Educación en la UAB, por parte de Lluc Massaguer, profesora de EINA e integrante del Grupo de Investigación DIDI, estamos realizando un estudio sobre las competencias de los ex estudiantes de EINA y su relación con las que demanda el ámbito profesional del diseño.

-

Objetivo del estudio

El objetivo de esta investigación es conocer si las competencias trabajadas desde el Graduado Superior en Diseño (GSD) y el Grado de Diseño de EINA son ejercidas en el ámbito profesional y con qué grado de cumplimiento, tanto desde el punto de vista del ex estudiante (egresado) como del del empleador/a, así como conocer si las competencias demandadas desde el ámbito profesional del diseño son las que se buscan desde este ámbito académico.

-

¿Como puedes contestar las encuestas?

 

A)

Si trabajas por cuenta ajena deberás responder dos encuestas:

- Una la debe rellenar el empleador (descargar aquí)
- Una la debes rellenar tu, exestudiante (descargar aquí)

Es importante que en caso de que trabajes por cuenta ajena, nos hagas llegar en el mismo correo las dos encuestas juntas.

B)

Si estás trabajando por cuenta propia (freelance o con estudio propio)

Sólo hace falta que nos devuelvas cumplimentada la encuesta  (descargar aquí)

-

¿Donde debes enviar las encuestas rellenadas?

Enviar a mmassaguer@eina.cat

-

Cuánto tiempo tardarás en contestar las encuestas?

Contamos que no te llevará más de 15 ‘

-

Anonimato y resultados de la investigación

Las encuestas son anónimas y la información que se extraiga se utilizará únicamente para esta investigación.

Os haremos llegar el resultado de la investigación, en los próximos meses, en el mismo correo que hayais utilizado para devolvernos la encuesta rellenada.

-

Si te surgen dudas

Para cualquier consulta y/o sugerencia, puedes enviar un e-mail a mmassaguer@eina.cat

Muchas gracias por tu colaboración.

 

Lluc Massaguer
Grupo de Investigación en Didáctica del Diseño de EINA (DIDI)

Cianotipia – Nora Gras

Nora Gras recerca en cianotipia a EINA

Nora Gras recerca en cianotipia a EINA

[CAT]
Com a treball final de l’assignatura d’Arts Gràfiques al Màster en Disseny Gràfic a EINA, Nora Gras va experimentar amb la Cianotípia.

“En fotografia, a part del procés essencial d’agafar la càmera i fer fotos, la impressió de les imatges és un procés tan important com el de la captura”

[CAST]
Como trabajo final de la asignatura de Artes Gráficas en el Master en Diseño Gráfico en EINA, Nora Gras experimentó con la Cianotipia.

“En fotografía, a parte del proceso esencial de coger la cámara y hacer fotos, la impresión de las imágenes es un proceso tan importante como el de la captura”

Nora Gras recerca en cianotipia a EINA Nora Gras recerca en cianotipia a EINA Nora Gras recerca en cianotipia a EINA

Enquadernació / Encuadernación – Maria Rius

Projecte Maria Rius Enquadernació

Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació

 

[CAT]
Com a treball final de l’assignatura d’Arts Gràfiques al Màster en Disseny Gràfic a EINA, Maria Rius va experimentar amb diferents tipus d’enquadernació manual.

“Qualsevol inconvenient que ens presenti un tipus d’enquadernació, es pot convertir en un avantatge si en fem un ús intencionat. Sempre que s’utilitzin a favor de la finalitat buscada, s’obtenen peces molt interessants.”

Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació

 

[CAST]
Como trabajo final de la asignatura de Artes Gráficas en el Master en Diseño Gráfico en EINA, Maria Rius experimentó con diferentes tipos de encuadernación manual.

“Cualquier inconveniente que nos presente un tipo de encuadernación, puede convertirse en una ventaja si hacemos un uso intencionado. Siempre que se utilicen a favor de la finalidad buscada, se obtienen piezas muy interesantes.”

Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació

Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació

Mini-impremta / Mini-imprenta

mini impremtes de letterproeftuin

[CAT]

Sempre dic que quan em toqui la loteria em compraré un taller d’impressió tipogràfica, serigràfica o de tot allò que acabi de “àfic” o “àfica”.

Com que sembla que el tema loteria no arriba, que la falta d’espai no sigui una excusa afegida!

L’estudi Letterproeftuin ha creat una premsa tipogràfica i un taller de serigrafia minis.

Vist a Colossal

mini impremtes de letterproeftuin


[CAST]

Siempre digo que cuando me toque la lotería me compraré un taller de impresión tipográfica, serigráfica o de todo lo que acabe de “áfico” o “áfica”.

Como parece que el tema lotería no llega, que la falta de espacio no sea una excusa añadida!

El estudio Letterproeftuin ha creado una prensa tipográfica y un taller de serigrafía minis.

Visto en Colossal
mini impremtes de letterproeftuin

mini impremtes de letterproeftuin

mini impremtes de letterproeftuin
 

Ecoedició / Ecoedición

Parlament-Ecoedicio-2013-8

[CAT]
El passat 23 d’octubre es va celebrar el Parlament Ecoedició 2013 a la seu de LEITAT Techological Center, on es van mostrar els resultats el projecte GreeningBooks, co-finançat per la Comunitat Europea sota l’instrument de finançament LIFE. Vaig fer-ne un seguiment sintetitzat des del compte de Twitter @masterdg_eina, del Màster en Disseny Gràfic d’EINA i voldria destacar, des d’aquest post, algunes idees i enllaços que vaig trobar interessants.

El projecte Greeningbooks ha fet un anàlisi del cicle de vida de les publicacions impreses, generant una metodologia per a quantificar, a nivell europeu, els impactes ambientals de la producció d’impresos a partir de dues publicacions estàndards: un llibre i una revista.

A falta de tenir accés a les fonts d’aquestes dades, que, pel què van comentar els organitzadors, és el següent pas que tenen pendent, els números eren molt concrets.

ecoedicio emissions co2

 

La principal virtut que trobo al projecte és la concreció, en números, especificats per categories integrants al procés de producció gràfica, de tot allò que té a veure amb l’impacte ambiental produït per la publicació de peces impreses. Com va apuntar Francesc Castells (URV), es presenta la mesura de la sostenibilitat d’un producte de consum com és el llibre.

Una proposta que no és del tot descabellada és la que va proposar el sr. Ferran Tarradellas, de la Comissió Europea a Barcelona, on, cada una de les publicacions impreses, ja fossin llibres o revistes, anessin indicades amb un codi tipus A, B, C… com en els electrodomèstics, per tal que l’usuari final conegués la petjada ecològica de cada una d’elles.

Àngel Panyella, de El Tinter, projectes del qual podeu consultar al web ecodisseny.cat, va indicar, en diversos punts de la xerrada, que l’ecoedició implica estalvi ecològic però també econòmic, trencant el mite que tot allò ecològic és més car. I és que es va fer referència a diferents tòpics que té l’ecoedició, com l’ús “indiscriminat” del color verd per a tot allò que fa referència a l’ecològic, el color marró inevitable al paper reciclat, que tot allò ecològic és lleig, etc.

Els resultats del projecte GreeningBooks, a part del Manual de la bona ecoedició, guia interessant tant per a consultar les dades comentades com per a entendre conceptes bàsics en ecoedició com l’estalvi de tinta en les trames estocàstiques, o les etiquetes ecològiques, també va ser presentat BookDAPer, eina online per a calcular l’impacte ambiental de les nostres publicacions impreses, i generar l’ecoetiqueta bDAP. Aquest instrument de comunicació de l’impacte ecològic d’una publicació està ben pensat, ja que ajuda a concretar, amb dades, el nivell en què les nostres publicacions poden malmetre el medi. Però encara li trobo alguns buits que crec seria interessant omplir, com crear un espai on es pogués entendre si els resultats obtinguts són o no molt perjudicials, comparats amb alguna altra publicació, però sobretot explicat per a què qualsevol editor, dissenyador, impressor o fabricant de paper ho pogués entendre, o la limitació, sempre en aquest àmbit, d’haver d’obtenir certificats i etiquetes per a tot. Entenc que és un procés de funcionament quasi obligatori, per a poder controlar i justificar cada petita part del procés, però no per això deixa de ser un element farragós per a petites impremtes o dissenyadors autònoms.

Jo que no estic ficada plenament en el món de l’ecoedició, vaig notar un ambient una mica endogàmic, però amb una clara intenció divulgativa, alhora, fet que em va donar esperances a què tot allò que s’hi va parlar, es materialitzaria en la difusió d’una manera més neta de produir, imprimir i dissenyar. Un exemple són els calendaris que La Page – comunicació visual corporativa realitzen com a eina interessant de divulgació.

Fins a quin punt hi ha una part de façana, on l’important és poder dir i certificar que s’és ecològic? Igual hem de deixar d’imprimir i, així, deixar de contaminar? Però això ja seria tirar pedres al meu terrat i crec que hi pot haver solucions controlades, netes i ambientalment positives en un entremig entre els llibres que es queden arraconats als magatzems i la no-impressió. Cadascú haurà de trobar el seu equilibri.

 

[CAST]

El pasado 23 de octubre se celebró el Parlament Ecoedició 2013 en la sede de LEITAT Techological Center, donde se mostraron los resultados el proyecto GreeningBooks, co-financiado por la Comunidad Europea bajo el instrumento de financiación LIFE. Hice un seguimiento sintetizado desde la cuenta de Twitter @masterdg_eina, del Master en Diseño Gráfico de EINA y quisiera destacar, desde este post, algunas ideas y enlaces que encontré interesantes.

El proyecto Greeningbooks ha hecho un análisis del ciclo de vida de las publicaciones impresas, generando una metodología para cuantificar, a nivel europeo, los impactos ambientales de la producción de impresos a partir de dos publicaciones estándares: un libro y una revista.

A falta de tener acceso a las fuentes de estos datos, que, por lo que comentaron los organizadores, es el siguiente paso que tienen pendiente, los números eran muy concretos.

Parlament-Ecoedicio-2013-7

La principal virtud que encuentro al proyecto es la concreción, en números, especificados por categorías integrantes al proceso de producción gráfica, de todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental producido por la publicación de piezas impresas. Como apuntó Francesc Castells (URV), se presenta la medida de la sostenibilidad de un producto de consumo como es el libro.

Una propuesta que no es del todo descabellada es la que propuso el sr. Ferran Tarradellas, de la Comissió Europea a Barcelona, donde, cada una de las publicaciones impresas, ya fueran libros o revistas, fueran indicadas con un código tipo A, B, C… como en los electrodomésticos, para que el usuario final conociera la huella ecológica de cada una de ellas.

Ángel Panyella, de El Tinter, proyectos del que podeis consultar en la web ecodisseny.cat, indicó, en diversos momentos de la charla, que la ecoedición implica ahorro ecológico pero también económico, rompiendo el mito de que todo lo ecológico es más caro. Y es que se hizo referencia a diferentes tópicos que tiene la ecoedición, como el uso “indiscriminado” del color verde para todo lo que hace referencia a lo ecológico, el color inevitable del marrón del papel reciclado, que todo lo ecológico es feo , etc .

Los resultados del proyecto GreeningBooks, aparte del Manual de la buena ecoedición, guía interesante tanto para consultar los datos comentados como para entender conceptos básicos en ecoedición como el ahorro de tinta en las tramas estocásticas, o las etiquetas ecológicas, también fue presentado BookDAPer, herramienta online para calcular el impacto ambiental de nuestras publicaciones impresas, y generar la ecoetiqueta bDAP. Este instrumento de comunicación del impacto ecológico de una publicación está bien pensado, ya que ayuda a concretar, con datos, el nivel en el que nuestras publicaciones pueden dañar el medio. Pero todavía le encuentro algunos vacíos que creo sería interesante llenar, como crear un espacio donde se pudiera entender si los resultados obtenidos son o no muy perjudiciales, comparados con alguna otra publicación, pero sobre todo explicado para que cualquier editor, diseñador, impresor o fabricante de papel lo pudiera entende , o la limitación, siempre en este ámbito, de tener que obtener certificados y etiquetas para todo. Entiendo que es un proceso de funcionamiento casi obligatorio, para poder controlar y justificar cada pequeña parte del proceso, pero no por ello deja de ser un elemento farragoso para pequeñas imprentas o diseñadores autónomos.

Yo, que no estoy metida plenamente en el mundo de la ecoedición, noté un ambiente algo endogámico, pero con una clara intención divulgativa, a la vez, lo que me dio esperanzas a que todo lo que se habló, se materializaría en la difusión de una manera más limpia de producir, imprimir y diseñar . Un ejemplo son los calendarios que La Page – comunicació visual corporativa realizan como herramienta interesante de divulgación .

¿Hasta qué punto hay una parte de fachada, donde lo importante es poder decir y certificar que se es ecológico? ¿Igual tenemos que dejar de imprimir y, así, dejar de contaminar? Pero eso ya sería tirar piedras a mi tejado y creo que puede haber soluciones controladas, limpias y ambientalmente positivas en un espacio intermedio entre los libros que se quedan arrinconados en los almacenes y la no impresión. Cada uno deberá encontrar su equilibrio.

Laser Cutter Cafe

Laser_Cutter_Cafe

Laser_Cutter_Cafe

[CAT]

Crear identitats noves, amb la combinació de diferents qualitats d’una persona, sempre m’ha semblat interessant (un farmacèutic dissenyador d’interiors, un arquitecte dissenyador gràfic, un dissenyador de producte amb coneixements de tipografia…). Doncs bé, a Vancouver han aplicat aquesta combinació en un espai. Ha obert el Laser Cutter Cafe, on, tot prenent un tè o un refresc, pots modificar elements mitjançant tall làser.

Vist a Decoesfera

 

[CAST]

Crear identidades nuevas, con la combinación de diferentes cualidades de una persona, siempre me ha parecido interesante (un farmacéutico diseñador de interiores, un arquitecto diseñador gráfico, un diseñador de producto con conocimientos de tipografía…). Pues bien, en Vancouver han aplicado esta combinación en un espacio. Ha abierto el Laser Cutter Cafe, donde, tomando un té o un refresco, puedes modificar elementos mediante corte láser.

Visto en Decoesfera

Papelypixel “Disseny i Producció local” / “Diseño y producción local”

imatges_pyp2013_CAT

imatges_pyp2013_CAT

[CAT]
El proper divendres 12 de juliol organitzem a les instal·lacions d’EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, una jornada sobre Disseny i producció local, trobada organitzada per PapelyPixel, un col·lectiu de professionals i docents del disseny que va néixer el 2012, a Bilbao.
Disseny i producció local vol ser una trobada de professionals i estudiants de disseny, amb la participació de professionals bascos i catalans.
L’objectiu és reflexionar i debatre sobre el tema del disseny local vers el disseny global. Si realment el disseny i producció local és una tendència que existeix actualment en el sector, al mateix temps que es presentaran evidències d’aquestes reflexions en forma de projectes i experiències de diversos dissenyadors en el seu procés de disseny.

10:00 – Presentació – Lluc Massaguer
10:30 – Alfredo Gil Larrínaga (IEC) – Arts Gràfiques, Serigrafia i Ceràmica
11:15 – Dolors Soriano – Producció gràfica local
12:00 – Javier González (Dr. Minsky) – Gràfica Basca
12:45 – Martí Ferré – Disseny i Producció Local?
13:30 – Tània Costa – Sostenibilitat Social i àmbits de Disseny per a la transició
>> 14:15 Picnic (opcional) 15:30 <<
15:30 – Mikel Estenaga – Producció Gràfica en euskera
16:15 – Pau Llop – Disseny Gràfic vinculat a la terra
17:00 – Gorka Barruetabeña i Gotzon Garaizabal – Claus en la cultura basca i el seu Disseny
17:45 – Gotzon Garaizabal i Joseba Attard – Korrika: desenvolupament de marca
18:30 – Graf!K – Gràfica espacial en l’àmbit local
19:15 – David Lorente i Tomoko Sakamoto – Maquetació editorial multiidioma
20:00 – Micro Obert
20:30 – Comiat, concursos i agraïments

imatges_pyp2013_CAST

[CAST]

El próximo viernes 12 de julio se realizará en las instalaciones de EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, la jornada Diseño y producción local, encuentro organizado por PapelyPixel, un colectivo de profesionales y docentes del diseño que nació en 2012, en Bilbao.
Diseño y producción local quiere ser un encuentro de profesionales y estudiantes de diseño, con la participación de profesionales vascos y catalanes.
El objetivo es reflexionar y debatir sobre el tema del diseño local hacia el diseño global. Si realmente el diseño y producción local es una tendencia que existe actualmente en el sector, al tiempo que se presentarán evidencias de estas reflexiones en forma de proyectos y experiencias de varios diseñadores en su proceso de diseño.

10.00 – Presentación – Lluc Massaguer
10:30 – Alfredo Gil Larrínaga (IEC) – Artes Gráficas, Serigrafía y Cerámica
11:15 – Dolors Soriano – Producción gráfica local
12:00 – Javier González (dr. Minsky) – Gráfica Vasca
12:45 – Martí Ferré – ¿Diseño y Producción Local?
13:30 – Tània Costa – Sostenibilidad Social y ámbitos de Diseño para la transición
>> 14:15 – Picnic (opcional) 15:30 <<
15:30 – Mikel Estenaga – Producción Gráfica en Euskera
16:15 – Pau Llop – Diseño Gráfico vinculado a la tierra
17:00 – Gorka Barruetabeña y Gotzon Garaizabal – Claves en la Cultura Vasca y su Diseño
17:45 – Gotzon Garaizabal y Joseba Attard – Korrika: desarrollo de marca
18:30 – Graf!k – Gráfica espacial en el ámbito local
19:15 – David Lorente y Tomoko Sakamoto – Maquetación multiidioma
20:00 – Micro Abierto
20:30 – Despedida, concursos y agradecimientos

 imatges_pyp2013_EUSK

L’ART EN GUERRE. FRANCIA, 1938–1947 – Guggenheim Bilbao

cartell_expo_bilbao

cartell_expo_bilbao

[CAT]

Fa bona pinta l’exposició L’art en guerre. Francia 1938–1947 al Guggenheim de Bilbao. Les màquines d’impressió tipogràfica que apareixen al vídeo de l’exposició encara estan en funcionament, després d’una bona posada a punt.

Vist a Omán Impresores

 

[CAST]

Tiene buena pinta la exposición L’art en guerre. Francia 1938–1947 en el Guggenheim de Bilbao. Las máquinas de impresión tipográfica que aparecen en el vídeo de la exposición aún están en funcionamiento, después de una buena puesta a punto.

Visto en Omán Impresores

Congrés de Cultura de Terrassa (II)

Taller de tipografia Anglada, a Vic

[CAT]

L’altra presentació es titula “Conèixer els processos artesanals per entendre els industrials”.

En la docència de la part de Producció Gràfica en els estudis universitaris de disseny gràfic, la metodologia a utilitzar per a explicar els processos industrials de transformació (impressió, enquadernació, manipulats…) pot ser molt diversa. Un dels camins que utilitzo i que en aquest cas presento és la de donar importància als processos artesanals com a camí per arribar a entendre el mecanisme i organització en la producció seriada.

En aquesta presentació es mostraran activitats i visites, fetes en els cursos impartits, que segueixen aquesta metodologia (taller pràctic d’enquadernació artesanal, visita a una impremta de tipografia, a un taller de sarigrafia manual,…).

Els tallers i visites que es mostren no haguessin estat possible, al llarg de molt temps, sense la col·laboració de Xavier alamany, Raimon Casals i Xavier Roca.

[CAST]

La otra presentación se titula “Conocer los procesos artesanales para entender los industriales”.

En la docencia de la parte de Producción Gráfica en los estudios universitarios de diseño gráfico, la metodología a utilizar para explicar los procesos industriales de transformación (impresión, encuadernación, manipulados …) puede ser muy diversa. Uno de los caminos que utilizo y que en este caso presento es la de dar importancia a los procesos artesanales como camino para llegar a entender el mecanismo y organización en la producción seriada.

En esta presentación se mostrarán actividades y visitas, hechas en los cursos impartidos, que siguen esta metodología (taller práctico de encuadernación artesanal, visita a una imprenta de tipografía, a un taller de sarigrafia manual, …).

Los talleres y visitas que se muestran no hubieran sido posible, a lo largo de mucho tiempo, sin la colaboración de Xavier Alamany, Raimon Casals y Xavier Roca.