la màcula

Producció gràfica / Producción gráfica / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Canvis en el procés de producció gràfica / Cambios en el proceso de producción gráfica

[CAT]

Fa un parell de setmanes (24, 25 i 26 d’octubre de 2012) vaig ser a la 2a conferència internacional de disseny i Arts Gràfiques, a Portugal. Entre moltes altres coses com tenir un contacte directe i continuat amb la pluja portuguesa, aprendre quatre paraules en portuguès (impressao, gramatura, pesquisa o obrigado) i fer contactes amb universitats de disseny portugueses i brasileres, vaig assistir a algunes conferències molt interessants.

Entre elles, el dijous 25 va parlar Javier Rodríguez-Borlado, de l’Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar, a Madrid. Dins la conferència “Cómo enriquecer el producto impreso” va parlar de la situació actual de la Producció Gràfica, dirigint-nos la mirada a la impressió digital.

Estem patint un colapse i desorientació per part dels consumidors d’impressió (que amb anterioritat treballaven amb proveïdors òfset, flexogràfics o serigràfics) a causa de l’encontre de tres situacions socials i econòmiques concretes: El canvi tecnològic, que moltes vegades som incapaços d’aprofitar, un canvi notable dels hàbits de consum i una crisi econòmica molt important.

Fins ara, la indústria gràfica, en general, era molt poc proactiva, esperava que li arribés el client buscant un producte concret. Les coses han canviat i, amb l’accés generalitzat a internet, han aparegut les webs bidireccionals, on l’usuari final pot crear i canviar els continguts i formats dels seus productes. La unió del docmini tecnològic de l’usuari sumat a la millora dels sistemes d’impressió digital ha generat un sistema de “comanda a comanda”. Els grans tiratges van desapareixent per donar pas a les comandes petites i personalitzades.

La impressió digital, si parlem de tecnologia en l’entorn del disseny gràfic, ofereix, així, la producció de tiratges baixos amb la possibilitat de produir cada unitat personalitzada, de vegades, fins i tot, amb dissenys, construccions o acabats que generen els mateixos usuaris.

Rodríguez-Borlado va posar alguns exemples de negoci que reflecteixen aquesta transformació.

Self Packaging és un espai web, engegada per Tribu3, on l’usuari final pot encarregar embalatges, escollint entre una oferta variada, sense mínim d’unitats, i muntant-lo personalment amb una filosofia semblant a la d’IKEA (si l’entenem com a mobles que es munta un mateix). És rentable tant per a l’empresa com per l’usuari final. Plòters de tall, troquels que serveixen per tallar diferents materials però amb les mateixes formes, i atenció a les peticions individuals.

Social Print Studio
Social Print Studio és una de les moltes empreses online que ha aprofitat la pujada de xarxes socials com Instagram o Twitter per incidir-hi amb la impressió digital. Imprimeixen les fotos publicades mitjançant aquestes vies, convertint-les en un objecte físic i ara ja quasi “vintage” que la gent encara penja en forma de quadre o guarda en forma d’àlbum de fotografies.

Printstagram
Un cas semblant, que de fet surgeix de l’anterior, és el de Prinstagram, però aquí amb més varietat de suports impresos: impressió de fotografies d’Instagram impreses en format postal, sticker, llibret, poster, calendari,…

Canvas Pop
A Canvas Pop no cal ni que la fotografia sigui feta des d’Instagram, ja que el mateix web ofereix tractar les fotografies que vulguis, amb filtres com els de la xarxa social. Impressions de més gran format, ja emmarcades.

Una nova relació entre disseny, producció i usuari final.
[CAST]

Hace un par de semanas (24, 25 y 26 de octubre de 2012) estuve en la 2ª conferencia internacional de diseño y Artes Gráficas, a Portugal. Entre otras muchas cosas como tener un contacto directo y continuado con la lluvia portuguesa, aprender cuatro palabras en portugués (impressao, gramatura, pesquisa u obrigado) y hacer contactos con universidades de diseño portuguesas y brasileñas, asistí a algunas conferencias muy interesantes.

Entre ellas, el jueves 25 habló Javier Rodríguez-Borlado, del Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar, de Madrid. Dentro de la conferencia “Cómo enriquecer el producto impreso” habló de la situación actual de la Producción Gráfica, dirigiéndonos la mirada a la impresión digital.

Estamos sufriendo un colapso y desorientación por parte de los consumidores de impresión (que con anterioridad trabajaban con proveedores offset, flexográfica o serigráficos) debido al encuentro de tres situaciones sociales y económicas concretas: El cambio tecnológico, que muchas veces somos incapaces de aprovechar, un cambio notable de los hábitos de consumo y una crisis económica muy importante.

Hasta ahora, la industria gráfica, en general, era muy poco proactiva, esperaba que le llegara el cliente buscando un producto concreto. Las cosas han cambiado y, con el acceso generalizado a Internet, han aparecido las webs bidireccionales, donde el usuario final puede crear y cambiar los contenidos y formatos de sus productos. La unión del dominio tecnológico del usuario sumado a la mejora de los sistemas de impresión digital ha generado un sistema de “pedido a pedido”. Las grandes tiradas van desapareciendo para dar paso a los pedidos pequeños y personalizados.

La impresión digital, si hablamos de tecnología en el entorno del diseño gráfico, ofrece, así, la producción de tiradas bajas con la posibilidad de producir cada unidad personalizada, a veces, incluso, con diseños, construcciones o acabados que generan los mismos usuarios.

Rodríguez-Borlado puso algunos ejemplos de negocio que reflejan esta transformación.

Self Packaging es un espacio web, puesto en marcha por Tribu3 , donde el usuario final puede encargar embalajes, escogiendo entre una oferta variada, sin mínimo de unidades, y montándolos personalmente con una filosofía similar a la de IKEA (si la entendemos como muebles que se monta uno mismo). Es rentable tanto para la empresa como para el usuario final. Plotters de corte, troqueles que sirven para cortar diferentes materiales pero con las mismas formas, y atención a las peticiones individuales.

Social Print Studio es una de las muchas empresas online que ha aprovechado el auge de redes sociales como Instagram o Twitter para incidir en ellas mediante la impresión digital. Imprimen las fotos publicadas mediante estas vías, convirtiéndolas en un objeto físico y ahora ya casi “vintage” que la gente todavía cuelga en forma de cuadro o guarda en forma de álbum de fotografías.

Un caso similar, que de hecho surge de la propuesta anterior, es el de Prinstagram , pero aquí con más variedad de soportes impresos: fotografías de Instagram impresas en formato postal, sticker, librito, poster, calendario,…

En Canvas Pop no hace falta ni que la fotografía sea tomada desde Instagram, ya que el mismo web ofrece tratar las fotografías que quieras, con filtros como los de la red social. Impresiones de mayor formato, ya enmarcadas.
Una nueva relación entre diseño, producción y usuario final.

Posted under: General, Impressió, Producció gràfica

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>