la màcula

Producció gràfica / Producción gráfica / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Home » Articles posted by Lluc Massaguer

TFM Recerca en Didàctica del Disseny / TFM Investigación en Didáctica del Diseño

TFM Lluc Massaguer

[CAT]

El proper setembre presentaré el meu Treball Fi de Màster al Màster de Recerca en Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona.

TFM Lluc Massaguer

Si sou exestudiants d’EINA o bé els seus ocupadors, podeu donar-me un cop de mà amb la recerca, de la següent manera:

Enquesta per a exestudiants d’EINA que estan treballant en l’àmbit del disseny, ja sigui per compte propi o aliè

Estudi sobre les competències dels exestudiants d’EINA i la seva relació amb les que demanda l’àmbit professional del disseny

Qui realitza l’estudi?

En el marc dels treballs d’investigació del Grup de Recerca de Didàctica del Disseny (DIDI) d’EINA i la construcció d’un Treball Fi de Màster, dins el Màster de Recerca en Educació a la UAB, per part de Lluc Massaguer, professora d’EINA i integrant del Grup de Recerca DIDI, estem realitzant un estudi sobre les competències dels exestudiants d’EINA i la seva relació amb les que demanda l’àmbit professional del disseny.

-

Objectiu de l’estudi

L’objectiu d’aquesta recerca és conèixer si les competències treballades des del Graduat Superior en Disseny (GSD) i el Grau de Disseny d’EINA són exercides en l’àmbit professional i amb quin grau d’acompliment, tant des del punt de vista de l’exestudiant (egressat) com del de l’ocupador, així com conèixer si les competències demandades des de l’àmbit professional del disseny són les que es cerquen des d’aquest àmbit acadèmic.

-

Com podeu contestar les enquestes?

A)

Si treballeu per compte aliè heu de respondre dues enquestes:

- Una l’ha d’omplir l’ocupador (descarregar aquí)
- Una l’heu d’omplir vosaltres, exestudiants (descarregar aquí)

És important que en cas que treballeu per compte aliè, ens feu arribar en el mateix correu les dues enquestes juntes.

B)

Si esteu treballant per compte propi (freelance o amb estudi propi)
Només cal que ens retorneu omplerta l’enquesta (descarregar aquí)

-

On heu d’enviar les enquestes omplertes?

Envieu-les a mmassaguer@eina.cat

-

Quant temps trigareu a contestar les enquestes?

Comptem que no us portarà més de 15’

-

Anonimat i resultats de la recerca

Les enquestes són anònimes i la informació que se n’extregui es farà servir únicament per a aquesta recerca.

Us farem arribar el resultat de la recerca, en els propers mesos, en el mateix correu que hagueu utilitzat per a retornar-nos l’enquesta omplerta.

-

Si us sorgeixen dubtes

Per a qualsevol consulta i/o suggeriment, podeu enviar un e-mail a mmassaguer@eina.cat

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 

Lluc Massaguer
Grup de Recerca en Didàctica del Disseny d’EINA (DIDI)

 

 

[CAST]

El próximo septiembre presentaré mi Trabajo Fin de Master en el Master de Investigación en Educación en la Universitat Autònoma de Barcelona.

TFM Lluc Massaguer

Si sois ex estudiantes de EINA o sus ocupadores, podeis ayudarme con la investigación, de la siguiente manera:

Encuesta para ex estudiantes de EINA que están trabajando en el ámbito del diseño, ya sea por cuenta propia o ajena

Estudio sobre las competencias de los ex estudiantes de EINA y su relación con las que demanda el ámbito profesional del diseño

 

Quien realiza el estudio?

En el marco de los trabajos de investigación del Grupo de Investigación de Didáctica del Diseño (DIDI) de EINA y la construcción de un Trabajo Fin de Master, en el Master de Investigación en Educación en la UAB, por parte de Lluc Massaguer, profesora de EINA e integrante del Grupo de Investigación DIDI, estamos realizando un estudio sobre las competencias de los ex estudiantes de EINA y su relación con las que demanda el ámbito profesional del diseño.

-

Objetivo del estudio

El objetivo de esta investigación es conocer si las competencias trabajadas desde el Graduado Superior en Diseño (GSD) y el Grado de Diseño de EINA son ejercidas en el ámbito profesional y con qué grado de cumplimiento, tanto desde el punto de vista del ex estudiante (egresado) como del del empleador/a, así como conocer si las competencias demandadas desde el ámbito profesional del diseño son las que se buscan desde este ámbito académico.

-

¿Como puedes contestar las encuestas?

 

A)

Si trabajas por cuenta ajena deberás responder dos encuestas:

- Una la debe rellenar el empleador (descargar aquí)
- Una la debes rellenar tu, exestudiante (descargar aquí)

Es importante que en caso de que trabajes por cuenta ajena, nos hagas llegar en el mismo correo las dos encuestas juntas.

B)

Si estás trabajando por cuenta propia (freelance o con estudio propio)

Sólo hace falta que nos devuelvas cumplimentada la encuesta  (descargar aquí)

-

¿Donde debes enviar las encuestas rellenadas?

Enviar a mmassaguer@eina.cat

-

Cuánto tiempo tardarás en contestar las encuestas?

Contamos que no te llevará más de 15 ‘

-

Anonimato y resultados de la investigación

Las encuestas son anónimas y la información que se extraiga se utilizará únicamente para esta investigación.

Os haremos llegar el resultado de la investigación, en los próximos meses, en el mismo correo que hayais utilizado para devolvernos la encuesta rellenada.

-

Si te surgen dudas

Para cualquier consulta y/o sugerencia, puedes enviar un e-mail a mmassaguer@eina.cat

Muchas gracias por tu colaboración.

 

Lluc Massaguer
Grupo de Investigación en Didáctica del Diseño de EINA (DIDI)

Emptied Gestures: Rutines de dansa que imprimeixen / Rutinas de danza que imprimen

Heather Hansen draws with her body

[CAT]
Heather Hansen és l’autora dels dibuixos geomètrics que imprimeix a base de rutines físiques sobre un suport de paper. Una impressora totalment “analògica”.

Vist a This is colossal

Heather Hansen draws with her body

[CAST]

Heather Hansen es la autora de los dibujos geométricos que imprime a base de rutinas físicas sobre un soporte de papel. Una impresora totalmente “analógica”.

Visto en This is colossal

Heather Hansen draws with her body

 

Serigrafia – Elisenda Juan

Treball sobre serigrafia Elisenda Juan EINA

[CAT]
Com a treball final de l’assignatura d’Arts Gràfiques al Màster en Disseny Gràfic a EINA, Elisenda Juan, llicenciada en Belles Arts, va decidir convertir el pis que comparteix en un taller de serigrafia sense insoladora.

[CAST]
Como trabajo final de la asignatura de Artes Gráficas en el Master en Diseño Gráfico de EINA, Elisenda Juan, licenciada en Bellas Artes, decidió convertir el piso que comparte en un taller de serigrafía sin insoladora.

Letterpress – Marta Bartolomé Roca

Letterpress by Marta Bartolomé

[CAT]

Com a treball final de l’assignatura d’Arts Gràfiques al Màster en Disseny Gràfic a EINA, Marta Bartolomé Roca, de formació dissenyadora d’interiors, va combinar la recerca amb unes hores d’embrutar-se les mans amb els tipus mòbils.

“… Actualment existeix una revaloració del Letterpress i no va ser difícil trobar alternatives per dur a terme la pràctica del meu treball… Doncs allà ens vam presentar, un dissabte al matí, al traster de casa convertit en taller, d’aquí el nom de bunker [Bunkertype], un grup de cinc persones amb l’interès en les tipus mòbils com a punt en comú. 5 hores intenses entre tintes, rodets i plom.”

Letterpress by Marta Bartolomé[CAST]

Como trabajo final de la asignatura de Artes Gráficas en el Master en Diseño Gráfico en EINA, Marta Bartolomé Roca, de formación diseñadora de interiores, combinó la investigación con unas horas de ensuciarse las manos con los tipos móviles.

“… Actualmente existe una revalorización del Letterpress y no fue difícil encontrar alternativas para llevar a cabo la práctica de mi trabajo… Pues allí nos presentamos, un sábado por la mañana, en el trastero de su casa convertido en taller, de ahí el nombre de Bunker [Bunkertype], un grupo de cinco personas con el interés en las tipos móviles como punto en común. 5 horas intensas entre tintas, rodillos y plomo.”

Letterpress by Marta Bartolomé
Letterpress by Marta Bartolomé
Letterpress by Marta Bartolomé
Letterpress by Marta Bartolomé
Letterpress by Marta Bartolomé
Letterpress by Marta Bartolomé

Cianotipia – Nora Gras

Nora Gras recerca en cianotipia a EINA

Nora Gras recerca en cianotipia a EINA

[CAT]
Com a treball final de l’assignatura d’Arts Gràfiques al Màster en Disseny Gràfic a EINA, Nora Gras va experimentar amb la Cianotípia.

“En fotografia, a part del procés essencial d’agafar la càmera i fer fotos, la impressió de les imatges és un procés tan important com el de la captura”

[CAST]
Como trabajo final de la asignatura de Artes Gráficas en el Master en Diseño Gráfico en EINA, Nora Gras experimentó con la Cianotipia.

“En fotografía, a parte del proceso esencial de coger la cámara y hacer fotos, la impresión de las imágenes es un proceso tan importante como el de la captura”

Nora Gras recerca en cianotipia a EINA Nora Gras recerca en cianotipia a EINA Nora Gras recerca en cianotipia a EINA

Enquadernació / Encuadernación – Maria Rius

Projecte Maria Rius Enquadernació

Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació

 

[CAT]
Com a treball final de l’assignatura d’Arts Gràfiques al Màster en Disseny Gràfic a EINA, Maria Rius va experimentar amb diferents tipus d’enquadernació manual.

“Qualsevol inconvenient que ens presenti un tipus d’enquadernació, es pot convertir en un avantatge si en fem un ús intencionat. Sempre que s’utilitzin a favor de la finalitat buscada, s’obtenen peces molt interessants.”

Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació

 

[CAST]
Como trabajo final de la asignatura de Artes Gráficas en el Master en Diseño Gráfico en EINA, Maria Rius experimentó con diferentes tipos de encuadernación manual.

“Cualquier inconveniente que nos presente un tipo de encuadernación, puede convertirse en una ventaja si hacemos un uso intencionado. Siempre que se utilicen a favor de la finalidad buscada, se obtienen piezas muy interesantes.”

Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació

Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació Projecte de Maria Rius sobre Enquadernació

Arts Gràfiques / Artes Gráficas – Cine Río Laia Freixes

Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA

Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA

[CAT]
Dins l’assignatura d’Arts Gràfiques al Màster en Disseny Gràfic d’EINA, Laia Freixes va construir un projecte de recerca sobre els sistemes d’impressió dels cartells de cinema espanyols entre els anys 50s i 70s. La gran col·lecció de cartells de cinema que pertany a la seva família, del cinema de barri que va tenir durant vint anys, ha fet introduir aquesta estudiant, de formació arquitecta, a endinsar-se en l’anàlisi d’aquest suport, aportant, alhora, una visió crítica de la relació entre “dissenyador” i impressor.

“…D’una banda hem pogut veure la importància de l’il·lustrador-litògraf, el treball del qual era extremadament manual i artesanal i els coneixements tècnics del qual havien de ser realment específics per tal de poder treballar en el sector. El seu contacte amb la gràfica o litografia era directe… Amb l’aparició de l’offset aquesta figura del cartellista desapareix per deixar pas al dissenyador i als estudis publicitaris, i avui en dia el contacte entre aquests i la impremta és mínim i dedicat només a la comprovació de les proves i els resultats finals.

…no va ser la invenció de la tècnica offset en si el que va produir una davallada de la indústria cartellista, sinó que alguns descobriments fotogràfics relacionats, com la descomposició de la imatge en trames de semitons i la quatricromia, van suposar una pèrdua de la qualitat visual dels cartells i van fer que es modifiqués tot el seu procés de creació, simplificant-lo fins al punt de perdre la seva força i personalitat.”

Esperem que es puguin catalogar els cartells del Cine Rio i es mostrin en alguna exposició o publicació. Estarem atents a futures recerques de la Laia.

Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA
Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA

[CAST]
Dentro de la asignatura de Artes Gráficas en el Master en Diseño Gráfico de EINA, Laia Freixes construyó un proyecto de investigación sobre los sistemas de impresión de los carteles de cine españoles entre los años 50s y 70s. La gran colección de carteles de cine que pertenece a su familia, del cine de barrio que tuvo durante veinte años, ha hecho introducir esta estudiante, de formación arquitecta, a adentrarse en el análisis de este soporte, aportando, a su vez, una visión crítica de la relación entre “diseñador” e impresor.

Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA

” … Por un lado hemos podido ver la importancia del ilustrador-litógrafo, cuyo trabajo era extremadamente manual y artesanal y los conocimientos técnicos del cual tenían que ser realmente específicos para poder trabajar en el sector. Su contacto con la gráfica o litografía era directo… con la aparición del offset esta figura del cartelista desaparece para dejar paso al diseñador y a los estudios publicitarios, y hoy en día el contacto entre éstos y la imprenta es mínimo y dedicado sólo a la comprobación de las pruebas y los resultados finales.

… no fue la invención de la técnica offset en sí lo que produjo un descenso de la industria cartelista, sino que algunos descubrimientos fotográficos relacionados, como la descomposición de la imagen en tramas de semitonos y la cuatricromía, supusieron una pérdida de la calidad visual de los carteles e hicieron que se modificara todo su proceso de creación, simplificándolo hasta el punto de perder su fuerza y ​​personalidad.”

Esperamos que se puedan catalogar los carteles del Cine Río y se muestren en alguna exposición o publicación. Estaremos atentos a futuras investigaciones de Laia.

Projecte de recerca de Laia Freixes sobre cartells de cinema i Arts Gràfiques a EINA

Message in a Toast

Torradora missatgera


Torradora missatgera

[CAT]
Ja no cal que enganxis post-its a la nevera. Pots deixar notes a la torrada directament. Torradora dissenyada per Sasha Tseng.

Vist a PcMag

[CAST]
Ya no hace falta que pegues post-its en la nevera. Puedes dejar notas en la tostada directamente. Tostadora diseñada por Sasha Tseng.

Visto en PcMag

Mini-impremta / Mini-imprenta

mini impremtes de letterproeftuin

[CAT]

Sempre dic que quan em toqui la loteria em compraré un taller d’impressió tipogràfica, serigràfica o de tot allò que acabi de “àfic” o “àfica”.

Com que sembla que el tema loteria no arriba, que la falta d’espai no sigui una excusa afegida!

L’estudi Letterproeftuin ha creat una premsa tipogràfica i un taller de serigrafia minis.

Vist a Colossal

mini impremtes de letterproeftuin


[CAST]

Siempre digo que cuando me toque la lotería me compraré un taller de impresión tipográfica, serigráfica o de todo lo que acabe de “áfico” o “áfica”.

Como parece que el tema lotería no llega, que la falta de espacio no sea una excusa añadida!

El estudio Letterproeftuin ha creado una prensa tipográfica y un taller de serigrafía minis.

Visto en Colossal
mini impremtes de letterproeftuin

mini impremtes de letterproeftuin

mini impremtes de letterproeftuin